ผอ.สถาบันพยาธิวิทยาเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA

ปรับปรุงล่าสุด: Mar 29, 2021 10:36:09 AM ดู: 341

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ มาตรฐาน HA โดยมี พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ และคณะผู้บริหาร สถาบันพยาธิวิทยา เข้าร่วมพิธีในการประชุมวิชาการประจำปี HA Nation Forum ครั้งที่ 21 ภายใต้หัวข้อ "enhancing trust in healthcare" ซึ่งจัดในรูปแบบ online ประชุมเสมือนจริง ผ่านระบบ Virtual Conference ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564