ประกาศเจตนารมณ์แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2564  

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:25:04 PM ดู: 383

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา มอบนโยบายแก่คณะกรรมการบริหารสถาบันพยาธิวิทยา  และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2564           " สถาบันพยาธิวิทยา ใสสะอาด โปร่งใส ไร้ทุจริต"  ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา  เมื่อวันที่  20 มกราคม 2564