พิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล และถวายเครื่องไทยทาน จตุปัจจัยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพยาธิวิทยา ครบรอบ 46 ปี

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:30:50 PM ดู: 2,500

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ ประธานคณะกรรมการBCP พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล และถวายเครื่องไทยทาน จตุปัจจัยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพยาธิวิทยา ครบรอบ 46 ปี ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563