ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการระบบ Telepathology

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:31:36 PM ดู: 350

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ รองผู้อำนวยการด้านระบบสุขภาพ ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการระบบ Telepathology ระหว่าง โรงพยาบาลระยอง ร่วมกับ สถาบันพยาธิวิทยา เพื่อยกระดับการบริการ เพื่อให้ ประชาชนได้รับผลการตรวจ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจ รวมทั้งด้าน วิชาการ การวิจัยและ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพยาธิวิทยากายวิภาค โดยมีนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง คณะผู้บริหาร บุคลากรกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมพร้อมกัน ณ โรงพยาบาลระยอง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563