พิธีทำบุญถวายสังฆทาน และรับมอบของที่ระลึก

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:32:25 PM ดู: 1,744

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วย นางปานใจ วานิชทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ แพทย์หญิงภานินี ถาวรังกูร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถาบันพยาธิวิทยา และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนตุลาคม และ เดือนพฤศจิกายน 2563 ร่วมพิธีทำบุญถวายสังฆทาน และรับมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563