ประชุมการดำเนินงาน Lab สี่มุมเมืองและการเจาะเลือดนอกสถานที่

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:33:08 PM ดู: 2,695

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานการประชุมการดำเนินงาน Lab สี่มุมเมืองและการเจาะเลือดนอกสถานที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนงานในปี 2564 โดยมี พญ.จิตรา อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา รพ.เลิดสิน พญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.ราชวิถี นพ.เจริญชัย พากเพียรไพโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ รพ.เลิดสิน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ รพ.ราชวิถี รพ. นพรัตน์ รพ.เลิดสิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563