เข้าศึกษาดูงานในการตรวจวิเคราะห์ gene ด้วยเครื่อง Next Generation Sequencing

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:33:45 PM ดู: 196

ความร่วมมือ Resource Sharing การใช้เครื่อง Next generation Sequencing ระหว่างสถาบันพยาธิวิทยาและสถาบันโรคผิวหนัง พญ.ภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และ พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ พร้อมด้วย พยาธิแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน Molecular Pathology เข้าศึกษาดูงานในการตรวจวิเคราะห์ gene ด้วยเครื่อง Next Generation Sequencing โดยมี นพ.ชวลิต ทรัพย์สัญจัย และคณะให้การต้อนรับ และให้ความรู้และคำปรึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ชั้น 4 สถาบันโรคผิวหนัง