เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 13

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:34:28 PM ดู: 174

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงสิริไพลิน ศิริวสุนธรา นายแพทย์ชำนาญการและ นางพัลลภา พัฒน์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสาธารณสุข 4.0” ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563