การประชุมตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรมกรมการแพทย์

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:34:51 PM ดู: 175

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรมกรมการแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทราบปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสถาบันฝึกอบรม กรมการแพทย์

โดยมีแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน คณะอนุกรรมการพัฒนาสนับสนุนการฝึกอบรม กรมการแพทย์ และอาจารย์แพทย์ เข้าร่วมประชุม ณ สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563