งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:35:38 PM ดู: 2,801

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธาน งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ รองผู้อำนวยการด้านระบบพัฒนาสุขภาพ นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ หัวหน้ากลุ่มงานด้านดิจิทัลทางการแพทย์ และบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยาร่วมงาน แสดงมุทิตาจิต ร้อยความรัก ถักทอใจสานสายใย มุทิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงนวรัตน์ ณ สงขลา สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 25 กันยายน

1610953617_119985856_3854338647912815_596752039247113611_o.jpg

1610953617_119972359_3854338824579464_4955428509363088791_o.jpg