เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ " การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันพยาธิวิทยา "

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:36:03 PM ดู: 1,883

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ " การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันพยาธิวิทยา " โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ ที่ปรึกษาอิสระศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม โดยมีนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ ผู้บริหารสถาบันพยาธิวิทยา เข้าร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบันพยาธิวิทยา ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563