จัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ R2R,TA,CQI,KM และนวัตกรรม ประจำปี 2563

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:36:34 PM ดู: 262

คณะกรรมการการจัดการความรู้และบริหารวิจัย สถาบันพยาธิวิทยา จัดโครงการนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ R2R,TA,CQI,KM และนวัตกรรม ประจำปี 2563 ในเวที KM FORUM โดยแพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้และบริหารวิจัย พร้อมบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดผลงานการพัฒนาองค์ความรู้จากงานประจำที่ทำอยู่นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563