บรรยายให้ความรู้เรื่อง AI.And Pathology เพื่อให้บุคลากรสถาบันพยาธิวิทยา

ปรับปรุงล่าสุด: Feb 2, 2021 7:37:32 PM ดู: 288

 

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ รองผู้อำนวยการด้านระบบพัฒนา สุขภาพ และนายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอด และ สนับสนุนวิชาการ

ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่อง AI.And Pathology เพื่อให้บุคลากรสถาบันพยาธิวิทยาได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563