ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
       ค่าส่งตรวจ
           - สไลด์ปรึกษา
           - อณูฯ,EM,FISH,Flow
           - จุลพยาธิ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม
270304
ครั้ง
(เริ่มนับตั้งแต่ 04/11/2552)

IOP Administrator Tools
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา - 12 ธ.ค. 2560
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) - 12 ธ.ค. 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ มูลนิธิฯ - 12 ธ.ค. 2560
  บัญชีรายชือ่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 อัตรา - 07 ธ.ค. 2560
  ประกาศรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 1 ตำแหน่ง - 12 ธ.ค. 2560
  ต้นทุนประจำปีงบประมาณ 2559 - 27 ต.ค. 2560
  เอกสารการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - 30 ก.ย. 2559
IOP Administrator Tools
  ราคากลางชุดน้ำยา AmoyDx® NRAS 16 Mutations Detection kit, Bulk, 24 tests/kit จำนวน 2 กล่อง - 13 ธ.ค. 2560
  ราคากลางชุดน้ำยา AmoyDx® EGFR 29 Mutations Detection kit, Bulk, 24 tests/kit จำนวน 4 กล่อง - 13 ธ.ค. 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 - 08 ธ.ค. 2560
  ราคากลางชุดน้ำยา AmoyDx® BRAF V600 Mutations Detection kit, Bulk, 24 tests/kit - 01 ธ.ค. 2560
  ราคากลางชุดตรวจวัณโรค (abTESTM MTB qPCR I Kit) 50 rxn - 01 ธ.ค. 2560
  ราคากลางชุดน้ำยา AmoyDx® KRAS 19 Mutations Detection kit, Bulk, 24 tests/kit - 01 ธ.ค. 2560
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยา Detection system ที่ใช้ในการตรวจ Immunohistochemistry จำน - 29 พ.ย. 2560
  ประกาศประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 86,400แผ่น ประจ - 29 พ.ย. 2560
  ประกาศประกวดราคาซื้อสไลด์เคลือบประจุบวก (Positively charged microscope slides) จำนวน 86,400แผ่น ประจ - 29 พ.ย. 2560
  ราคากลางชุดน้ำยา QlAamp DNA FFPE Tissue kit, 50 test/kit จำนวน 15 kit ปีงบประมาณ 2561 - 28 พ.ย. 2560
 
       ข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา การตรวจชิ้นเนื้อด้วยเทคนิค Histochemistry การให้บริการตรวจวิเคราะห์ระดับสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคทางอณูพยาธิวิทยา

ll     หน้าแรก     ll
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200